1. Öppna "Inställningar" / Open "Settings"
2. Välj "Lägg till konto" under "Konton" till vänster och välj "Företag" (eller på vissa telefoner "Microsoft Exchange") / Pick "Add account" under "Accounts" to the left and pick "Business" (on some phones "Microsoft Exchange")
Screenshot 2014 08 08 14 54 30
   
   
3. Fyll i ditt användarnamn till digitala skolkalendern följt av @skolansnamn.skolkalender.fi i E-postadress-fältet. Lösenord är samma som till skolkalendern. / Fill in your username from the School Calendar followed by @nameofschool.skolkalender.fi in the email field. The password is the same as for the School Calendar.
Screenshot 2014 08 08 14 55 02
   
   
4. Välj "Nästa" och se till att "Synkronisera kalendern från det här kontot" är valt. De andra valen får lämna tomma. Dagar för synkronisering kan väljas till "Alla" för att synkronisera händelser längre bakåt i tiden än en vecka. "Intervall för e-postkontroll" kan ändras till t.ex. "Var 15:e minut" för att spara batteri. / Pick "Next" and see to that "Synchronise calendar from this account" is chosen. The other options may remain deselected. Days for synchronisation can be picked as "All" to synchronise events further back than one week ago. "Interval for email check" can be changed to e.g. "Every 15 minutes" to conserve battery.
Screenshot 2014 08 15 08 58 05
  
   
5. Välj "Nästa" och ge en beskrivning för kontot. Välj "Nästa" igen. / Pick "Next" and give the account a name. Pick "Next" once more.
Screenshot 2014 08 08 14 35 03