1. Öppna "Inställningar" / Open "Settings"
2. Välj "Företag" under "Konton" / Pick "Exchange" under "Accounts"
Screenshot 2014 08 15 10 00 33
 
   
3. Välj "Kontoinställningar" / Pick "Account settings"
Screenshot 2014 08 15 10 00 43
  

  

4. Välj ditt Skolkalender-konto / Pick your School Calendar account
Screenshot 2014 08 15 10 01 00
   

  

5. Under "Synkfrekvens", välj ett intervall (t.ex. var 15:e minut). / Under "Syncfrequency", pick an interval e.g. "Every 15 minutes".
Screenshot 2014 08 15 10 01 15