1. Öppna Inställningar / Open "Settings"
2. Välj "E-post, kontakter, kalendrar" i listan till vänster / Pick "Email, contacts, calendars" in the list on the left
image4
  
  
3. Välj "Hämta nya data". Avakivera "Push" för att hämta data i intervall istället. Välj tidsintervall under "Hämta". / Pick "Fetch new data". Deactivate "Push" to instead fetch data in intervals. Choose time interval under "Fetch"
image7