1. Öppna "Inställningar" / Open "Settings"
2. Välj "epost+konton" / Pick "emal+accounts"
wp ss 20140808 0001
  
  
3. Välj ditt Skolkalender-konto / Choose your School Calendar account
4. Välj intervall i "Hämta nytt innehåll", t.ex. "var 15:e minut". / Choose an interval under "Fetch new content" to be e.g. "Every 15 minutes".
wp ss 20140815 0002