1. Öppna Inställningar / Open settings
2. Välj "E-post, kontakter, kalendrar" i listan till vänster / Select "Email, contacts, calendars" in the list on the right
image4
     
        
3. Välj "Lägg till konto" till höger och välj "Exchange" / Select "Add account" to the right and choose "Exchange"
image3

      

     
4. Fyll i ditt användarnamn till digitala skolkalendern följt av @skolansnamn.skolkalender.fi i E-post-fältet. Lösenord är samma som till skolkalendern. / Fill in your username from the School Calendar followed by @nameofschool.skolkalender.fi in the email field. The password is the same as for the School Calendar.
image2
      
   
5. Välj "Nästa" och se till att "Kalender" är valt. De andra valen får vara tomma. Välj "Spara" / Pick "Next" and see to that "Calendars" is selected. The other choices may remain deselected.
image
     
    
6. Under "Kalendrar" i "E-post, kontakter, kalendrar", välj "Synkronisera" till "Alla aktiviteter" och "Förvald kalender" till "Egna händelser". / Under "Calendars" in "Email, contacts, calendars", for "Synchronise" pick "All activities" and as "Preselected calendar" pick "Personal events".
image5
  
  
7. För att spara på batteri, välj "Hämta nya data" under "E-post, kontakter, kalendrar". Avakivera "Push" för att hämta data i intervall istället. / To save battery, pick "Fetch new data" under "Email, contacts, calendar". Disable "Push" to instead fetch data in intervals.
image7