1. Ladda först ner Microsoft Exchange från Jolla Store / Download Microsoft Exchange from the Jolla Store
2. Gå till "Settings" / Go to "Settings
3. Välj "Accounts" / Pick "Accounts"
4. Öppna Microsoft Exchange (add account). / Open Microsoft Exchange (add account)
5. Fyll i / Fill in
- "Email" (som ska vara användarnamn@skolansnamn.skolkalender.fi) / (it is username@nameofschool.skolkalender.fi)
(Användarnamnet är samma som till skolans nätverk för studerande). / (Username is the one for your School Calendar)
- "Username" (som ska vara bara användarnamnet) / (Only the username)
- "Password" (som är samma som du skrev in då du aktiverade kontot) / (The same one with which you logged into the School Calendar)
- "Server domain" (larkan.skolkalender.fi) / (mattliden.skolkalender.fi)
- "Server address" (larkan.skolkalender.fi) / (mattliden.skolkalender.fi)
- "Secure connection" ska vara på / "Secure connection" shall be on
6. Tryck på Accept untrusted certificates, ifall det dyker upp / Klick Accept untrusted certificates, if it shows up
 
Installationen är färdig och du kan använda kalendern med Jollas egen kalenderapp. / Istallation is done and you can now use the calendar with Jollas own calendar app.