Google-koppling

Instruktioner för hur du får digitala skolkalendern kopplad till ditt Google-konto och Android.

   

 • Logga in på skolkalendern (skolansnamn.skolkalender.fi.)
 • Öppna Inställningar i menyn i övre vänstra hörnet.
 • Välj "Sync"-fliken på inställningar-sidan, tryck på Koppla till ditt Google-konto och logga in på Google. Om du inte har ett Google-konto ska du skapa det. Godkänn att Skolkalendern får tillgång till ditt Google-konto. Efter detta kommer du tillbaks till inställningar-sidan i skolkalendern och får meddelandet "Koppling till Google-konto ok!". Det kan räcka upp till 30 minuter före händelserna dyker upp i Google-kalendern.
 • Öppna telefonens inställningar och lägg till ditt Google-konto. Om du redan gjort detta kan du hoppa över nästa steg.
 • Så här lägger du till ditt Google-konto till Android:
  • Gå till Inställningar
  • Under rubriken "Konton", välj Lägg till kontoGoogle. Välj att lägga till ett Befintligt konto.
  • Logga in med din Google e-post och lösenord.
  • Efter att du har blivit inloggat på kontot ska du välja vilken information som synkroniseras med ditt Google-konto. Välj "Synkronisera kalender".
 • Öppna din kalenderapps inställningar och välj vilka kalendrar du vill att visas/synkroniseras. 
 • Voilá. Stöter på du problem kan du skicka feedback.