Google-koppling

Instruktioner för hur du får digitala skolkalendern kopplad till ditt Google-konto och iPhone/iPad.

 

 • Logga in på skolkalendern (skolansnamn.skolkalender.fi.)
 • Öppna Inställningar i menyn i övre vänstra hörnet.
 • Välj "Sync"-fliken på inställningar-sidan, tryck på Koppla till ditt Google-konto och logga in på Google. Om du inte har ett Google-konto ska du skapa det. Godkänn att Skolkalendern får tillgång till ditt Google-konto. Efter detta kommer du tillbaks till inställningar-sidan i skolkalendern och får meddelandet "Koppling till Google-konto ok!". Det kan räcka upp till 30 minuter före händelserna dyker upp i Google-kalendern.
 • Öppna telefonens inställningar och lägg till ditt Google-konto. Om du redan gjort detta kan du hoppa över nästa steg.
 • Så här lägger du till ditt Google-konto i iOS:
  • Gå till Inställningar → E-post, kontakter, kalendrar → Lägg till konto → Google.
  • Mata in Namn, E-post (Google-kontots e-postadress), lösenord (Google-kontots lösenord), och en valfri beskrivning (t.ex. Skolkalender).
  • I nästa steg ska du välja vilken information som synkas med ditt Google-konto. Välj Kalendrar för att koppla din Google-kalender till din telefons kalenderapplikation. Spara.
 • Öppna din kalenderapp och välj Kalendrar. Aktivera de kalendrar du vill se i din kalenderapp.
 • Voilá. Stöter på du problem kan du sända feedback.